Q&A คำถามที่พบบ่อย

ถาม:  ติดต่อสอบถามงานเทศบาล อย่างรีบด่วนได้ที่ไหน 

ตอบ: โทร 0-5372-1471  หรือ ใช้ LINE โอเพ่นแชท (คลิกที่นี่)


ถาม:  ขอความช่วยเหลือภัยต่าง ๆ อย่างรีบด่วนได้ที่ไหน 

ตอบ: โทร 199 หรือ 0-5372-1199 เพื่อติดต่องานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเมืองพาน

ถาม: แจ้งเรื่อง แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่ไหนบ้าง

ตอบ: ติดต่อได้ตามช่องทางนี้  (คลิกที่นี่)

ถาม:  Facebook ของเทศบาล คืออะไร

ตอบ: เฟสบุคของเทศบาล คือ (เทศบาลตำบลเมืองพาน)

ถาม:  จะสมัครงานที่เทศบาลตำบลเมืองพาน ได้อย่างไร

ตอบ: สามารถติดตามข่าวสาร (รับสมัคร/โอนย้าย) ได้

ถาม:  ติดตามข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างของเทศบาล ได้อย่างไร

ตอบ: สามารถติดตามข่าวสาร (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) ได้

Print Friendly, PDF & Email