ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

29 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างงานฐานรากเสาตอม่อ คานคอดิน พื้นลานส่วนที่เหลือพร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลเมืองพาน
12 พฤศจิกายน 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฐานรากเสาตอม่อ คานคอดิน พื้นลานส่วนที่เหลือพร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลเมืองพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ คานคอดิน พื้นลานส่วนที่เหลือ พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลเมืองพาน
11 ตุลาคม 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
10 ตุลาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (UPDATEรายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2561
9 ตุลาคม 2561 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 (งบประมาณ 2561)
28 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
30 ตุลาคม 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
22 ตุลาคม 2561 ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
16 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11 ตุลาคม 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายวชิร ดวงแสงทอง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่