ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ของ เทศบาลตำบลเมืองพาน

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบสำรวจ หรือ ใช้ QR code ด้านล่าง

ข้อมูลข่าวสาร

17 มิถุนายน 2562 แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ของ เทศบาลตำบลเมืองพาน
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณถนนเทศบาลซอย 45 เชื่อมซอย 3 (ทั้งสองฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 เมษายน 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
26 เมษายน 2562 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณถนนเทศบาลซอย 45 เชื่อมซอย 3 (ทั้งสองฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เมษายน 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณถนนเทศบาลซอย 45 เชื่อมซอย 3 (ทั้งสองฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณซอยเชื่อมถนนเทศบาลซอย 4/3 โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลดเอกสาร

17 มิถุนายน 2562 รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (งานทะเบียนพาณิชย์)
17 มิถุนายน 2562 แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ของ เทศบาลตำบลเมืองพาน
31 มีนาคม 2562 รายงานผลการดำเนินการแผนการปฏิบัติเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองพานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4 มกราคม 2562 รายงานการประชุมพนักงานประจำเดือน (ปีงบประมาณ 2562)
4 มกราคม 2562 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
28 ธันวาคม 2561 ประกาศ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องทั่วไป และการรับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายวชิร ดวงแสงทอง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

แบนเนอร์

เรื่องล่าสุด

เรื่องมาใหม่