ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

5 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบริเวณซอยเชื่อมถนนเทศบาลซอย 4/3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ
21 มกราคม 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบริเวณซอยเชื่อมถนนเทศบาลซอย 4/3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มกราคม 2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณซอยเชื่อมถนนเทศบาลซอย 4/3
14 มกราคม 2562 ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตาข่ายกันตกอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
14 มกราคม 2562 ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนเทศบาลซอย 41 (ฝั่งทิศตะวันตก)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายวชิร ดวงแสงทอง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่