ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

30 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารชุมชนฮ่องหลงใต้
30 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาล ซอย 27, 14 และซอย 15
26 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญชวนให้ยื่นเอกสารเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ซอย16 เชื่อมถนนเทศบาล ซอย8 (ทิศตะวันออก)
14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมงานสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
2 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคากลาง โครงการทาสีพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์ต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลเมืองพาน
23 มกราคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายวชิร ดวงแสงทอง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

แบนเนอร์

เรื่องล่าสุด

เรื่องมาใหม่