ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

24 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณซอยเชื่อมถนนเทศบาลซอย 4/3 โดยวิธีคัดเลือก
1 เมษายน 2562 ขอเชิญให้ยื่นซองข้อเสนอ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณซอยเชื่อมถนนเทศบาลซอย ๔/๓ โดยวิธีคัดเลือก
21 มีนาคม 2562 ขอเชิญให้ยื่นเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบริเวณซอยเชื่อมถนนเทศบาลซอย 4/3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ
21 มกราคม 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบริเวณซอยเชื่อมถนนเทศบาลซอย 4/3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายวชิร ดวงแสงทอง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่