ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

12 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบ่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนพหลโยธินสายเก่า
30 เมษายน 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
27 เมษายน 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
30 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารชุมชนฮ่องหลงใต้
30 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาล ซอย 27, 14 และซอย 15
26 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญชวนให้ยื่นเอกสารเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ซอย16 เชื่อมถนนเทศบาล ซอย8 (ทิศตะวันออก)
29 พฤษภาคม 2563 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
20 พฤษภาคม 2563 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) 18/พค/63
12 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบ่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนพหลโยธินสายเก่า
30 เมษายน 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
29 เมษายน 2563 ประกาศฯ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 29 เมษายน 63
27 เมษายน 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายวชิร ดวงแสงทอง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

แบนเนอร์

เรื่องล่าสุด

เรื่องมาใหม่