ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียงในระบบ LTC

ทีมงานกองสาธารณสุข ทต.เมืองพาน ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ,รพ.สต เมืองพาน ,CM,CG ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียงในระบบ LTC ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส ทต.เมืองพาน

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพานจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

นายวชิร ดวงแสงทอง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่