ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมงานสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
23 มกราคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน บริเวณถนนเทศบาลซอย 2,3,11,17,20,24,28 และ ซอย 45 (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองพาน)
21 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลเมืองพาน
23 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3/2562
17 มิถุนายน 2562 แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ของ เทศบาลตำบลเมืองพาน
14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมงานสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
23 มกราคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15 มกราคม 2563 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1)
26 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน บริเวณถนนเทศบาลซอย 2,3,11,17,20,24,28 และ ซอย 45 (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองพาน)
3 ธันวาคม 2562 รายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
29 พฤศจิกายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายวชิร ดวงแสงทอง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

แบนเนอร์

เรื่องล่าสุด

เรื่องมาใหม่