ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

14 มกราคม 2562 ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตาข่ายกันตกอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
14 มกราคม 2562 ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนเทศบาลซอย 41 (ฝั่งทิศตะวันตก)
14 มกราคม 2562 ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเชื่อมถนนเทศบาล ซอย 2
14 มกราคม 2562 ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องสแตนเลส บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน
29 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างงานฐานรากเสาตอม่อ คานคอดิน พื้นลานส่วนที่เหลือพร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลเมืองพาน
12 พฤศจิกายน 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฐานรากเสาตอม่อ คานคอดิน พื้นลานส่วนที่เหลือพร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลเมืองพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายวชิร ดวงแสงทอง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่