ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

12 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบ่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนพหลโยธินสายเก่า
30 เมษายน 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
27 เมษายน 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
30 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารชุมชนฮ่องหลงใต้
30 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาล ซอย 27, 14 และซอย 15
26 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญชวนให้ยื่นเอกสารเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ซอย16 เชื่อมถนนเทศบาล ซอย8 (ทิศตะวันออก)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายวชิร ดวงแสงทอง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

แบนเนอร์

เรื่องล่าสุด

เรื่องมาใหม่