การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

…………………เทศบาลตำบลเมืองพาน โดยงานนิติการเทศบาลบาลตำบลเมืองพาน ได้ดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 แล้วเสร็จและได้รายงานผู้บริหารเพื่อดำเนินพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารในการเป็นเทศบาลปลอดการทุจริต และเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (คลิกที่นี่เเพื่อเปิดอ่านรายงานการประเมินความเสี่ยงในหน้าต่างใหม่)

CCF 000199

Print Friendly, PDF & Email