การออกความช่วยเหลือประชาชน “งูเข้าบ้าน”

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองพาน ได้ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากกรณีร้องเรียนแจ้งว่ามีงูเห่าเข้าบ้านพักอาศัย จึงได้ออกให้ความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Print Friendly, PDF & Email