การออกตรวจสอบกรณีร้องเรียนการฯ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองพานโดยคณะทำงานตรวจสอบกรณีร้องเรียนฯ เทศบาลตำบลเมืองพาน ได้ร่วมกันตรวจสอบตามกรณีร้องเรียนการตั้งวางสิ่งของบนทางเท้า บริเวณชุมชนน้ำจำ ตรงข้าม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี พบมีการตั้งวางสิ่งของบนทางเท้าจริง จึงได้แนะนำในเบื้องต้นให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน

Print Friendly, PDF & Email