การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจการสภาเทศบาล

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจการสภาเทศบาล

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจการสภา

Print Friendly, PDF & Email