ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระได้ที่ งานผลประโยชน์ กองคลัง ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564