ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเชื่อมถนนเทศบาล ซอย 2

Print Friendly, PDF & Email