ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนเทศบาลซอย 41 (ฝั่งทิศตะวันตก)

Print Friendly, PDF & Email