ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตาข่ายกันตกอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)

Print Friendly, PDF & Email