ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องสแตนเลส บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน

https://www.phan.go.th/wp-content/uploads/2019/01/CCF_000032.pdf

Print Friendly, PDF & Email