งานส่งมอบป้ายสามเหลี่ยมจราจรเพื่อใช้ในงานของชุมชน

            ในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลตำบลเมืองพาน นำโดย นายวชิร ดวงแสงทอง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน ได้มอบป้ายสามเหลี่ยมจราจรเพื่อใช้งานเกี่ยวกับการจราจรและส่งมอบให้แก่ผู้นำชุมชนจำนวน ๑๐ ชุมชน ชุมชนละ ๒ ป้าย                                                           เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานในแต่ละชุมชน

Print Friendly, PDF & Email