คณะผู้บริหาร


ส.ต.ท.จักรพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน
โทร 086-4526879
อีเมล์ ph01@phan.go.th