ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนยฺสุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น สถานีอนามัยเมืองพาน เทศบาลตำบลเมืองพาน