ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบริเวณซอยเชื่อมถนนเทศบาลซอย 4/3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Print Friendly, PDF & Email