ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน  2  อัตรา

  1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จำนวน  1  อัตรา สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
  2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา   จำนวน  1 อัตรา (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)  สังกัดกองช่าง

พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  2  อัตรา

1. ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  จำนวน  2  อัตรา สังกัด สำนักปลัดเทศบาล 1 อัตราและสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน  1  อัตรา

สอบถามเพิ่มเติม โทร 053-721471

รายละเอียดการรับสมัคร ตาม ลิงค์ด้านล่าง

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

 

 

Print Friendly, PDF & Email