ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน สังกัดเทศบาลเมืองพาน

ประกาศรายชื่อ

Print Friendly, PDF & Email