ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว

 

ดาวน์โหลดประกาศตามลิงค์

ประกาศรายชื่อ

Print Friendly, PDF & Email