ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 190.00 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาลซอย 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)