ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำน้ำแม่ส้าน ลำเหมืองแยกซอย 6 ลำน้ำบ้านฮ่องหลง และดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)