ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)