ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวของชุมชน 10 ชุมชน (แผนชุมชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)