ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การแก้ไขแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563  (ครั้งที่ 1)

Print Friendly, PDF & Email