ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)