ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2563

1. ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองพาน ปี พ.ศ.2563

2. คำนำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองพาน ปี พ.ศ.2563

3. ข้อมูลทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาภาษาและวรรณกรรม ปี พ.ศ.2563

4. ข้อมูลทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาศาสนาและประเพณี ปี พ.ศ.2563

5. ข้อมูลทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาการแพทย์แผนไทย ปี พ.ศ.2563

6. ข้อมูลทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาศิลปกรรม ปี พ.ศ.2563

7. ข้อมูลทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ปี พ.ศ.2563

8. ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

โปรดคลิกที่หัวเรื่องเพื่ออ่าน

ปกภูมิปัญญาท้องถิ่น63

คำนำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2563

แบบเก็บข้อมูลแก้ไข14 ก.ย.63

แบบเก็บข้อมูลแก้ไข16 ก.ย.63

แบบเก็บข้อมูลแก้ไข17 ก.ย.63

แบบเก็บข้อมูลแก้ไข18 ก.ย.63

แบบเก็บข้อมูลแก้ไข21 ก.ย.63

เลขหน้า

Print Friendly, PDF & Email