มอบเงินช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเมืองพาน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองพาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเมืองพาน จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแม่ส้าน ชุมชนฮ่องหลงเหนือ ชุมชนฮ่องหลงใต้ และชุมชนเกตุแก้ว

Print Friendly, PDF & Email