รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564

-รายงานการนำแผนไปปฏิบัติฯ (คลิกอ่าน)

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (คลิกอ่าน)

รายงานแผน ปปช ปี 64

รายงานแผน ปปช ปี 64 6เดือนเต็ม

Print Friendly, PDF & Email