รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 ในรอบ 6 เดือน