รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

แบบรายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

-รายงานการนำแผนไปปฏิบัติฯ (คลิกอ่าน)

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (คลิกอ่าน)

รายงานแผน ปปช ปี 63 (เต็ม)

รายงานแผน ปปช ปี 63

Print Friendly, PDF & Email