สคช.จ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลเมืองพาน

                   วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิแลช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย นำโดยนางสาวกาญจนา อุปะละ ตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลเมืองพาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน  โดยมี นายวชิร ดวงแสงทอง นายกเทศมนตรี นายภควัฒน์ จ่างจิต รองนายกเทศมนตรี นายณรงค์ชัย ชุมภูอินตา ประธานสภา และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองพานให้การต้อนรับ โดยท่านอัยการได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้คำแนะนำ และยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับคำปรึกษาด้านกฎหมายอีกด้วย

 

Print Friendly, PDF & Email