สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (UPDATEรายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2561