เชิญชวนมาออกกำลังกายที่ลานกีฬาหน้าเทศบาลตำบลเมืองพาน

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนมาออกกำลังกายที่ลานกีฬาหน้าเทศบาลตำบลเมืองพาน  มีสนามฟุตซอล

สนามบาลเกตบอล  สนามเซปักตระกร้อ  สนามเปตอง  เครื่องออกกำลังกาย

สนามเปตองชุมชนต่างๆ และลานกีฬาอื่นๆ

สนามกีฬาเปตอง ชุมชน  เทพวัน

สนามกีฬาเปตอง ชุมชน  บ้านเก่า

สนามกีฬาเปตอง ชุมชน  เกตุแก้ว

สนามกีฬาเปตอง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน

สนามกีฬาเปตอง ชุมชน  ฮ่องหลงเหนือ

สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)

สนามกีฬาเปตอง ชุมชน  ม่วงชุม

สนามกีฬาเปตอง ชุมชน  แม่ส้าน

เครื่องออกกำลังกาย  เทศบาลตำบลเมืองพาน

เครื่องออกกำลังกาย  เทศบาลตำบลเมืองพาน

ลานกีฬาอเนกประสงค์(โดม)  เทศบาลตำบลเมืองพาน

ลานกีฬาอเนกประสงค์(โดม)  เทศบาลตำบลเมืองพาน

ลานกีฬาอเนกประสงค์(โดม)  เทศบาลตำบลเมืองพาน

ลานกีฬาอเนกประสงค์(โดม)  เทศบาลตำบลเมืองพาน

Print Friendly, PDF & Email