เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

<<คลิกอ่านเทศบัญญัติในหน้าต่างใหม่ที่นี่>>

โปรดรอสักครู่…เพื่อโหลดการอ่านเทศบัญญัติ (210 หน้า)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563

Print Friendly, PDF & Email