ประกาศ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลเมืองพาน

ประกาศ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลเมืองพาน

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า

1.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

2. ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1

3. ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 

อัตราค่าเช่า ดังนี้ 

*อัตราค่าเช่านี้ไม่รวมค่าไฟฟ้า , ค่าทำความสะอาด , ค่าเครื่องเสียง , ผู้คุมเครื่องเสียง

Print Friendly, PDF & Email